Square root
VBT
Calculator
magnet

Toàn E

23 tháng 12 2022 13:07

câu hỏi

Cho hai hàm số y= mx-2 (1) với m≠0 với giá trị nào của m thì hàm số (1) đồng biến trên R

Cho hai hàm số y= mx-2 (1) với m≠0 với giá trị nào của m thì hàm số (1) đồng biến trên R


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

24 tháng 12 2022 07:29

Được xác nhận

<p>Xin chào em Toàn E,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br>Để hàm số (1) đồng biến trên R thì m&gt;0<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Toàn E, 
Bài giải chi tiết:
Để hàm số (1) đồng biến trên R thì m>0
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Viết các tích sau dưới dạng luỹ thừa của một số hữu tỉ (a) 25.5^(3)⋅1/625⋅5^(3);

1

Được xác nhận