Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn P

18 tháng 12 2019 09:02

câu hỏi

cho hai hàm số bậc nhất y=(m+1)x+n và y=(2m+4)x+2n-2 .Tìm giá trị của m,n để đồ thì hai hs đã cho là :a)hai đthang ss b)hai đthag cắt nhau


0

1


Nguyễn T

18 tháng 12 2019 09:19

a)a=a'[=] m+1=2m+4 (=) m=-3 b khác b' (=) n khác 2n - 2 (=) n khác 2 b) a khác a' (=) m+1 khác 2m +4 (=) n khác -3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm điều kiện xác định của các biểu thức

16

Lihat jawaban (1)