Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhã L

17 tháng 5 2020 06:26

câu hỏi

Cho hai dây dẫn thẳng dài song song, cách nhau 20cm, mang hai dòng điện ngược chiều I1 và I2 với I2= 10A (không đổi). Hai dây vuông góc với mặt phẳng hình vẽ (P) và cắt (P) tại hai điểm A và C. a. Cho I1 = 5A. Xác định cảm ứng từ tổng hợp (hướng và độ lớn) tại trung điểm của đoạn thẳng AC. b. Gọi M là một điểm thuộc mặt phẳng (P) sao cho AM = 12 cm và CM = 16 cm. Tính I1 để vectơ cảm ứng từ tổng hợp tại M có phương trùng với đường cao MH.


41

1


Lê M

19 tháng 5 2020 15:37

Chào em cám ơn em đã đặt câu hỏi cho Kiến a. Đối với I1 B1 = 2.10^-7.(I1/R) với R = 10cm B1 = 10^-5 T B2 = 2.10^-7.(I2/R) = 2.10^-5 T Cảm ứng từ tổng hợp có hướng ra ngoài mặt phẳng chứa đoạn AC khi I1 nằm ở bên trái của dòng I2 với độ lớn B = 3.10^-5 T (2 dòng I1 và I2 ngược chiều nhau) b. Ta thấy AMC hợp thành tam giác vuông tại M. Để Cảm ứng từ tại M trùng với MH ta cần 2 dòng I1 và I2 ngược chiều nhau, và tạo với nhau 1 góc vuông hay tam giác vuông Lúc này B2 = 2.10^-7.(I2/0,16) = 1,25.10^-5 T B1 = 2.10^-7.(I1/0,12) = 1,67.10^-6.I1 T Để tam giác này vuông ta cần B2 luôn lớn hơn B1 hay I1 nhỏ hơn 7,5 A.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một vật đặt trước 1 thấu kính cho ảnh cùng chiều lớn hơn vật a, thấu kính đó là thấu kính gì? b, biết khoảng cách từ vật đến thấu kính là 10cm thấu kính có tiêu cự 20cm, xác định vị trí của ảnh và số phóng đại của ảnh

2

Lihat jawaban (1)

các bước tìm hiểu sự phụ thuộc của lực cản của nước và diện tích mặt cản

4

Được xác nhận