Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

20 tháng 8 2022 14:42

câu hỏi

Cho hai đa thức f(x)=5x−7;g(x)=3x+1 a/ Tìm nghiệm của f(x);g(x)

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

20 tháng 8 2022 19:09

Được xác nhận

Xin chào em Bao T, Đây là một bài tập thuộc Chương Nhân đa thức với đa thức Bài giải chi tiết: f(x)=5x−7 = 0 ⇔ 5x=7 ⇔ x=7/5 g(x)=3x+1 = 0 ⇔ 3x=-1 ⇔ x=-1/3 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A=90 độ; AB>AC; gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD= MA, vé AH vuông góc với BC tại H, trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE= HA. a. Chứng minh CD vuông góc với AC b. Chứng minh CAE là tam giác cân c. Chứng minh BD= CE d. Chứng minh AE vuông góc với ED

1

Lihat jawaban (1)