Square root
VBT
Calculator
magnet

Phùng M

14 tháng 1 2021 11:21

câu hỏi

cho hệ phương trình mx+2y=-3 2x-4my=6 1, giải hệ phương trình với m=2 2, tìm m để hệ phương trình vô số nghiệm


11

1


G. EL

15 tháng 1 2021 03:13

1. giải hệ với m=2 thì ta thay m=2 vào hpt, ta được: 2x+2y=-3 2x-8y=6 dùng phương pháp cộng đại số, trừ vế theo vế, tìm được y, có y rồi thay vào một trong hai phương trình tìm được x. 2. dể hệ có vô số nghiệm thì ta sẽ dựa vào các tỉ số a/a'=b/b'=c/c'. nhưng trước tiên lập tỉ số này thì cần xét trường hợp là hệ số m=0 xem thử hệ có vô số nghiệm hay không. m=0, ta có hệ: 2y=-3 và 2x=6, tìm được x=3 và y=-3/2. đây là nghiệm duy nhất. Vậy khi m khác 0, để hệ có vsn thì a/a'=b/b'=c/c'. m/2=2/-4m=-3/6 giải được m=-1. vậy...

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

√3+2√2-√6-4√2

11

Lihat jawaban (2)

3√x+7 -√y-1 =5 5√x+7 -√y-1 =12

7

Được xác nhận