Square root
VBT
Calculator
magnet

Lanh T

11 tháng 2 2020 07:36

câu hỏi

cho hệ phương trình: 4x +ay=b x -by=a tìm a và b để hệ đã cho có nghiệm duy nhất ( x; y)= (2;-1)


3

1


G. EL

13 tháng 2 2020 04:57

Chào em^^ Hpt bậc nhất 2 ẩn ax+by=c và a'x+b'y=c' có thể có 1 nghiệm, vô số nghiệm hoặc không có nghiệm nào. Mỗi pt của hệ là 1 đường thẳng. Nên để hệ có nghiệm duy nhất thì tỉ số các hệ số a/a' khác b/b' (tức là 2 đường thẳng cắt nhau ) Do đó theo đề bài trên: 4/1 khác a/(-b) Tức là a/b khác -4. Moreover, cặp số (2;1) là nghiệm của hệ nên thay vào x,y của 2 pt trên. Có: 8-a=b và 2+b=a. Giải hệ theo 2 ẩn a,b. tìm đc a=5, b=3. Thỏa đk của ab ở trên. Vậy... Em xem lại video về hệ phương trình để hiểu hơn nhé. Chúc em học tốt!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ai giúp mình bài này câu B , C đi ạ . Mình đang cần gấp . Cho hàm số y = 1/2x^2 có đồ thị ( P) hàm số y = -x + 1/2 có đồ thị hàm số là ( D ) a) Vẽ (P) và ( D) trên cùng mătn phẳng tọa độ ( đã hoàn thành rồi ) b) Tìm tọa độ giao điểm của ( P) và (D) bằng phép toán c ) tìm phương trình đường thẳng (D') // ( D ) và cắt ( P) tại A có hoành độ là 2

1

Lihat jawaban (1)