Square root
VBT
Calculator
magnet

Tình C

02 tháng 10 2022 13:29

câu hỏi

cho hình

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 13:43

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tình C,<br>Đây là một bài thuộc Toán 7.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Khi đường thẳng z cắt đường thẳng x và y, trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau hoặc cặp góc so le trong bằng nhau =&gt; Ax//By.</p><p>Mà góc xAy = góc yBz ở vị trí đồng vị nên Ax//By.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tình C,
Đây là một bài thuộc Toán 7.
Bài giải chi tiết:

Khi đường thẳng z cắt đường thẳng x và y, trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau hoặc cặp góc so le trong bằng nhau => Ax//By.

Mà góc xAy = góc yBz ở vị trí đồng vị nên Ax//By.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thay dấu * bằng một chữ só đề các só sau:1373 * chia hết cho 2 và cho 9

2

Được xác nhận