Square root
VBT
Calculator
magnet

Hello H

30 tháng 10 2022 06:43

câu hỏi

Cho hình vuông ABCD. Vẽ vào trong hình vuông này tam giác đều MCD. a) Tính số đo các góc MAB và MBA. b) Trên tia phân giác của góc ADM lấy điển N sao cho NA=ND. Chứng minh rằng tam giác AMN là tam giác đều.

Cho hình vuông ABCD. Vẽ vào trong hình vuông này tam giác đều MCD.

a) Tính số đo các góc MAB và MBA.

b) Trên tia phân giác của góc ADM lấy điển N sao cho NA=ND. Chứng minh rằng tam giác AMN là tam giác đều.

 


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

31 tháng 10 2022 03:12

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;Hello&nbsp;H&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p><p>&nbsp;Đây là một bài tập thuộc Chương hình vuông</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em Hello H    

 Đây là một bài tập thuộc Chương hình vuông

Bài giải chi tiết:

Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

 

alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x: c) (x−5)^(3)+16=17

1

Được xác nhận