Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

02 tháng 10 2020 15:43

câu hỏi

cho hình vuông ABCD và 1 điểm M bất kì : chứng minh Bình Phương AM + bình phương MC = bình phương MB + bình phương MD


6

1


Nguyễn T

02 tháng 10 2020 15:43

Giúp mình với các bạn ơi !

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho (o,r) đường kính ab, điểm h là trung điểm của bán kính oa. kẻ dây cd vuông góc với ab tại h. lấy điểm g bất kì trên đoạn thẳng ch ( g khác c, g khác h). tia ab cắt đường tròn (o,r) tai điểm thứ hai là e. a) chứng minh 4 điểm h,g,e,b nằm trên một đường tròn b) chứng minh ea.eg=ec.ed c) tính giá trị biểu thức ea/ec+ed

1

Lihat jawaban (1)