Square root
VBT
Calculator
magnet

Dương T

10 tháng 6 2021 02:05

câu hỏi

cho hình vuông ABCD tâm O, cạnh a vẻ bên ngoài hình vuông các tam giác vuông cân ADE vuông góc tại E, BCF vuông góc tại F a) chứng minh vecto AB=vecto OF b) vecto AF = vecto EC và tính vecto AF


26

1


P. An

12 tháng 6 2021 15:42

Gợi ý cho bài toán này như sau: Theo đề bài ABCD là hình vuông cạnh a, ta sẽ chứng minh được các tam giác AED (vuông cân tại E) BFC( vuông cân tại F) là hai tam giác vuông cân có cạnh huyền là a nên cạnh góc vuông sẽ là a/ căn bậc hai của 2. Ta cũng chứng minh được BOCF và AODE là hình vuông cạnh a/căn bậc hai của 2 Lúc này OF là đường chéo của hình vuông BOCF nên OF =a và vuông góc với BC Khi đó ta có OF =AB và OF //AB => ABFO là hình bình hành Cũng suy ra được vecto AB =vecto OF Ta cũng chứng minh được AFCE là hình bình hành từ đó suy ra được vecto AF= vecto EC Và vì ABFO là hình bình hành nên ta có vecto AB+ vectoAO= vecto AF Độ dài AF có thể tính dựa vào tam giác ACF (vuông tại C) Đây là một số gợi ý, e trình bài bài làm lại nhé!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các bất phơng trình: b) (x−3)(4−x)>0

1

Được xác nhận