Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương K

02 tháng 10 2022 13:01

câu hỏi

Cho hình vuông ABCD . Lấy điểm E trên cạnh BC, điểm F thuộc tia đối của tia DC sao cho BE = DF. Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với EF tại H, cắt CD tại K. Qua E kẻ đường thẳng song song với CD, cắt AK tại I. Tứ giác FIEK là hình gì vì sao

Cho hình vuông ABCD . Lấy điểm E trên cạnh BC, điểm F thuộc tia đối của tia DC sao cho BE = DF. Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với EF tại H, cắt CD tại K. Qua E kẻ đường thẳng song song với CD, cắt AK tại I. Tứ giác FIEK là hình gì vì sao


20

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 13:19

Được xác nhận

<p>Xin chào em Phương K,<br>Đây là một bài thuộc Toán 9.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Gọi EF giao với IK tại H</p><p>Xét tam giác ABE và tam giác ADF có:</p><p>AB=AD</p><p>Góc ABE= góc ADF</p><p>=&gt; Tam giác ABE= tam giác ADF</p><p>=&gt; AE=AF</p><p>Xét tam giác AEF có AE=AF</p><p>=&gt; Tam giác AEF cân tại A</p><p>Có AH là đường cao=&gt; AH đồng thời là trung tuyến của tam giác AEF</p><p>=&gt; H là trung điểm của EF</p><p>Xét tam giác IHE và tam giác KHF có:&nbsp;</p><p>IHE=EHF=90 độ, HE=HF</p><p>Góc IEH= góc KFH(do EI//FK)</p><p>=&gt; tam giác IHE= tam giác KHF</p><p>=&gt; IE=FK</p><p>Xét tứ giác FIEK có: EI//FK và EI=FK</p><p>=&gt; Tứ giác FIEK là hbh</p><p>Mặt khác có IK⊥EF</p><p>=&gt; Tứ giác FIEK là hình thoi<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Phương K,
Đây là một bài thuộc Toán 9.
Bài giải chi tiết:

Gọi EF giao với IK tại H

Xét tam giác ABE và tam giác ADF có:

AB=AD

Góc ABE= góc ADF

=> Tam giác ABE= tam giác ADF

=> AE=AF

Xét tam giác AEF có AE=AF

=> Tam giác AEF cân tại A

Có AH là đường cao=> AH đồng thời là trung tuyến của tam giác AEF

=> H là trung điểm của EF

Xét tam giác IHE và tam giác KHF có: 

IHE=EHF=90 độ, HE=HF

Góc IEH= góc KFH(do EI//FK)

=> tam giác IHE= tam giác KHF

=> IE=FK

Xét tứ giác FIEK có: EI//FK và EI=FK

=> Tứ giác FIEK là hbh

Mặt khác có IK⊥EF

=> Tứ giác FIEK là hình thoi
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

25.14 + 25.16

2

Được xác nhận