Square root
VBT
Calculator
magnet

Ng G

11 tháng 10 2022 14:04

câu hỏi

cho hình vẽ tam giác ABC đường cao H BH =9cm; HC = 6cm Tính x,y,z của hình vẽ B^ ; C^

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 13:19

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ng G</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Hệ thức lượng trong tam giác, Bài Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông</p><p>Bài giải chi tiết : Theo hình vẽ</p><p>Xét tam giác ABC, đường cao AH, ta có:</p><p>+) AH<sup>2</sup>=HB.HC</p><p>=&gt; x<sup>2</sup>=9.6=54</p><p>=&gt; x=√54=3√6 (cm)</p><p>BC=BH+HC=9+6=15 (cm)</p><p>+) AB<sup>2</sup>=BH.BC</p><p>=&gt; y<sup>2</sup>=9.15=135</p><p>=&gt; y=√135=3√15 (cm)</p><p>+) AC<sup>2</sup>=HC.BC</p><p>=&gt; z<sup>2</sup>=6.15=90</p><p>=&gt; z=√90=3√10 (cm)</p><p>Ta có: sin B= AC/BC=(3√10)/15=√10/5</p><p>=&gt; Góc B=39°</p><p>Ta có: góc B + góc C = 90°</p><p>=&gt; góc C=90°- góc B=90°-39°=61°</p><p>Hãy đặt thêm nhiều ;câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ng G

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Hệ thức lượng trong tam giác, Bài Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Bài giải chi tiết : Theo hình vẽ

Xét tam giác ABC, đường cao AH, ta có:

+) AH2=HB.HC

=> x2=9.6=54

=> x=√54=3√6 (cm)

BC=BH+HC=9+6=15 (cm)

+) AB2=BH.BC

=> y2=9.15=135

=> y=√135=3√15 (cm)

+) AC2=HC.BC

=> z2=6.15=90

=> z=√90=3√10 (cm)

Ta có: sin B= AC/BC=(3√10)/15=√10/5

=> Góc B=39°

Ta có: góc B + góc C = 90°

=> góc C=90°- góc B=90°-39°=61°

Hãy đặt thêm nhiều ;câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm bậc của đa thức sau. a) 5xv^(2)+3xv^(2)+xv^(2)

0

Được xác nhận