Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngô Q

23 tháng 10 2020 12:16

câu hỏi

cho hình vẽ sau biết AB vuông góc với AD , AB vuông góc với BC và c1 =60° a) tính số đo c2 , c3 b) chứng minh AD // BC rồi suy ra số đo d1 c) cho BD là tia phân giác của ABC. tính số đo của BDC


4

1


Hà T

27 tháng 12 2020 08:37

hik ở đâU. ak?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của nó: A={x∈Z∣−3≤x≤3}

1

Được xác nhận