Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

21 tháng 9 2022 02:33

câu hỏi

Cho hình vẽ , biết góc D2=75 độ. Câu a


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 08:23

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P,<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Đờng thẳng vuông góc, đường thẳng song song.<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>Góc D2+ góc D1 = 180°</p><p>⇔ góc D1 = 180° - 75° = 105°</p><p>Theo hình vẽ : x//yy'&nbsp;</p><p>⇔ góc C1 = góc D1 ( góc so le trong) = 105°</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P,
Đây là một bài tập thuộc Chương Đờng thẳng vuông góc, đường thẳng song song.
Bài giải chi tiết: 

Góc D2+ góc D1 = 180°

⇔ góc D1 = 180° - 75° = 105°

Theo hình vẽ : x//yy' 

⇔ góc C1 = góc D1 ( góc so le trong) = 105°

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết: d) 4(x−1)(x+5)−(x+2)(x+5)=3(x−1)(x+2)

1

Được xác nhận