Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

22 tháng 10 2020 13:48

câu hỏi

cho hình vẽ, biết a song song với b và M1=72°.Tính số đo góc K8


5

1


Lê H

23 tháng 10 2020 10:26

ko có hình vẽ sao lm đc

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị nhỏ nhất của các biêu thức sau: a) A=|4x−7/3|+2004

4

Được xác nhận