Square root
VBT
Calculator
magnet

Khổng T

15 tháng 8 2021 02:51

câu hỏi

Cho hình vẽ bên a) Hai đường thẳng c và d có song song với nhau không? Vì sao? b)Tính các góc còn lại trong hình vẽ. Biết góc NPQ=50 độ


41

6


Khổng T

15 tháng 8 2021 03:05

Mọi người cùng nhau thảo luận ik nào

Bảo _

16 tháng 8 2021 13:25

hình j vậy bn

Xuyến V

19 tháng 8 2021 15:55

ko có hình sao biết

Thanh N

18 tháng 8 2021 02:56

ko biết

Lê Đ

18 tháng 8 2021 10:35

hình vẽ đâu

Thanh N

20 tháng 8 2021 02:09

đúng , ko có hình tính ra Sao

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết c) (x+3)(x^(2)−3x+9)−x(x−1)(x+1)=27.

3

Được xác nhận