Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ T

20 tháng 11 2022 04:01

câu hỏi

Cho hình thoi ABCD, O là giao điểm của 2 đường chéo. Vẽ đường thẳng qua B // với AC, đường thẳng qua C //với BD, 2 đường thẳng đó cắt nhau ở K. a) Tứ giác OBKC là hình gì? b) C/m AB = OK c) Tìm đkien của hình thoi ABCD để OBKC là hình vuông

Cho hình thoi ABCD, O là giao điểm của 2 đường chéo. Vẽ đường thẳng qua B // với AC, đường thẳng qua C //với BD, 2 đường thẳng đó cắt nhau ở K.

a) Tứ giác OBKC là hình gì?

b) C/m AB = OK

c) Tìm đkien của hình thoi ABCD để OBKC là hình vuông


11

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

21 tháng 11 2022 11:53

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đỗ T,&nbsp;<br><br>Đây là một bài tập thuộc bài Hình vuông<br>Bài giải chi tiết:<br>Hình đnhs kèm<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Đỗ T, 

Đây là một bài tập thuộc bài Hình vuông
Bài giải chi tiết:
Hình đnhs kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

42+x:3=51

11