Square root
VBT
Calculator
magnet

Kyou U

18 tháng 7 2022 10:50

câu hỏi

Cho hình thang ABCDv( AB // CD ) . gọi E , F , K , M lần lượt là trung điểm của BD , AC , CD , AB a, chứng minh tứ giác AFKD là hình thang và tứ giác KEMF là hình bình hành b, chứng minh EF // CD c, đường thẳng qua E vuông góc với AD , đường thẳng qua F vuông góc với BC cắt nhau tại H. Chứng minh tam giác HCD là tam giác cân


16

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

18 tháng 8 2022 17:39

Được xác nhận

Xin chào em Kyou U Đây là một bài tập thuộc Chương Quan hệ giữa các yêu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác. Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em giải chi tiết vs

12

Được xác nhận