Square root
VBT
Calculator
magnet

Tăng T

18 tháng 11 2020 14:33

câu hỏi

Cho hình thang ABCD(AB//CD) EF=12cm;DC=15cm tính AB


6

1


Ngọc T

25 tháng 11 2020 02:10

đề bài bị thiếu rùi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

phương trình 2x trên x( x - 2 ) - 3 trên x - 2 bằng 1

5

Lihat jawaban (1)