Square root
VBT
Calculator
magnet

Thị H

23 tháng 10 2022 16:07

câu hỏi

Cho hình thang ABCD( AB // CD, AB nhỏ hơn CD), gọi M và N thứ tự là trung điểm của AD và BC. Đường thẳng MN cắt BD tại I, cắt AC tại K. 1) Chứng minh rằng: MN // AB và MN // CD 2) Chứng minh rằng: KA = KC; IB = ID 3) Chứng minh rằng: MI = NK Giúp mình với gấp lắm rồi

Cho hình thang ABCD( AB // CD, AB nhỏ hơn CD), gọi M và N thứ tự là trung điểm của AD và BC. Đường thẳng MN cắt BD tại I, cắt AC tại K.

1) Chứng minh rằng: MN // AB và MN // CD

2) Chứng minh rằng: KA = KC; IB = ID

3) Chứng minh rằng: MI = NK

Giúp mình với gấp lắm rồi

 


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher42

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 01:05

Được xác nhận

<p>Chào em <strong>Thị H</strong>,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn &nbsp;TOÁN 8, Chương 1 - Hình học: Tứ giác, Bài 2: Hình thang</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>a) Ta có M là trung điểm AD</p><p>N là trung điểm BC</p><p>=&gt; MN là đường TB hình thang ABCD</p><p>=&gt; MN// AB VÀ MN //CD</p><p>&nbsp;</p><p>b) MN//AB (cmt)</p><p>K thuộc MN</p><p>=&gt;KN//AB</p><p>mà N là &nbsp;trung điểm BC</p><p>=&gt; KN là đường TB tam giác ABC</p><p>=&gt; K là &nbsp;trung điểm AC</p><p>=&gt; KA=KC</p><p>&nbsp;</p><p>MN//AB(cmt)</p><p>I thuộc MN</p><p>=&gt;MI//AB</p><p>mà M là trung điểm AD</p><p>=&gt;MI là đường TB tam giác ABD</p><p>=&gt; I là trung điểm BD</p><p>=&gt;ID=IB</p><p>&nbsp;</p><p>c) Ta có: KN là đtb của ΔABC</p><p>=&gt; KN=1/2AB</p><p>MI là đường TB tam giác ABD</p><p>=&gt; IM=1/2AB</p><p>=&gt; KN=MI<br>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Chào em Thị H

Đây là một bài tập thuộc môn  TOÁN 8, Chương 1 - Hình học: Tứ giác, Bài 2: Hình thang

Lời giải chi tiết:

a) Ta có M là trung điểm AD

N là trung điểm BC

=> MN là đường TB hình thang ABCD

=> MN// AB VÀ MN //CD

 

b) MN//AB (cmt)

K thuộc MN

=>KN//AB

mà N là  trung điểm BC

=> KN là đường TB tam giác ABC

=> K là  trung điểm AC

=> KA=KC

 

MN//AB(cmt)

I thuộc MN

=>MI//AB

mà M là trung điểm AD

=>MI là đường TB tam giác ABD

=> I là trung điểm BD

=>ID=IB

 

c) Ta có: KN là đtb của ΔABC

=> KN=1/2AB

MI là đường TB tam giác ABD

=> IM=1/2AB

=> KN=MI
 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm a để hai đường thẳng: (d):y=kx+(m−2) và (d^(′)):y=(5−k)x+(4−m) với k≠{0;5} trùng nhau.

0

Được xác nhận