Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyenn L

22 tháng 10 2022 08:14

câu hỏi

Cho hình lăng trụ đứng tam giác có cạnh A'B'=3CM B'C'=5CM A'C'=6CMChu vi đáy của hình lăng trụ trên bằng ?

Cho hình lăng trụ đứng tam giác  có cạnh A'B'=3CM  B'C'=5CM A'C'=6CMChu vi đáy của hình lăng trụ trên bằng ?


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

22 tháng 10 2022 08:29

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyenn L,</p><p>Đây là bài tập thuộc Toán 12</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>Chu vi đáy của hình lăng trụ trên là chu vi của tam giác A'B'C':</p><p>A'B' + B'C' + A'C'= 3+5+6 = 14 cm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyenn L,

Đây là bài tập thuộc Toán 12

Bài giải chi tiết :  

Chu vi đáy của hình lăng trụ trên là chu vi của tam giác A'B'C':

A'B' + B'C' + A'C'= 3+5+6 = 14 cm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tam giác ABC vuông tại C. CD là đường cao, DA=9,DB=16. Tính CD,AC,BC

3

Lihat jawaban (1)