Square root
VBT
Calculator
magnet

BTS B

07 tháng 10 2022 14:11

câu hỏi

Cho hình lăng trụ đứng tứ giác đều có thể tích là 392cm3 và chiều cao của hình lăng trụ là 8cm . Tính cạnh đáy của hình lăng trụ.


9

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

07 tháng 10 2022 14:18

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vợ C</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11, bài Lăng trụ đứng tứ giác</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Do đây là lăng trụ đứng tứ giác đều nên đáy của nó là hình vuông.</p><p>Diện tích đáy là: 392:8=49 (cm<sup>2</sup>)</p><p>Cạnh của đáy là: √49=7 (cm)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vợ C

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11, bài Lăng trụ đứng tứ giác

Lời giải chi tiết như sau:

Do đây là lăng trụ đứng tứ giác đều nên đáy của nó là hình vuông.

Diện tích đáy là: 392:8=49 (cm2)

Cạnh của đáy là: √49=7 (cm)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

07 tháng 10 2022 14:22

Được xác nhận

<p>Xin chào Vợ C.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 12.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Ta có: V=a<sup>2</sup>.h=392cm<sup>3</sup></p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;=&gt;a<sup>2</sup>=392:h=392:8=49&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;=&gt;a=7cm</p><p>Vậy cạnh đáy của hình lăng trụ bằng 7cm.</p><p>Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Vợ C.

Đây là câu hỏi thuộc toán 12.

Lời giải chi tiết:

Ta có: V=a2.h=392cm3

             =>a2=392:h=392:8=49 

             =>a=7cm

Vậy cạnh đáy của hình lăng trụ bằng 7cm.

Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2^5:2^4

6

Được xác nhận