Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

21 tháng 12 2022 12:53

câu hỏi

Cho hình dưới đây. Chúng minh rầng △ABC=△ABD

Cho hình dưới đây. Chúng minh rầng △ABC=△ABD

 

alt

10

2

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

22 tháng 12 2022 09:58

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Ẩn D</strong>,&nbsp;<br><br><br>Đây là một bài tập thuộc dạng bài hai tam giác bằng nhau<br>Bài giải chi tiết:<br>Xét tam giác ABC và tam giac ABD có:</p><p>AB là cạnh chung</p><p>BC = BD (gt)</p><p>AC = AD (gt)</p><p>=&gt; Tam giác ABC = tam giác ABD (c_c_c)<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Ẩn D


Đây là một bài tập thuộc dạng bài hai tam giác bằng nhau
Bài giải chi tiết:
Xét tam giác ABC và tam giac ABD có:

AB là cạnh chung

BC = BD (gt)

AC = AD (gt)

=> Tam giác ABC = tam giác ABD (c_c_c)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Mynameis_Dn M

21 tháng 12 2022 22:33

<p>Xét 2 tam giác ABD và tam giác ACB có:</p><p>AD = AC ( gt)</p><p>BD = BC (gt)</p><p>&nbsp;AB là cạnh chung</p><p>Nên tam giác ABD = tam giác ACB ( c.c.c)</p>

Xét 2 tam giác ABD và tam giác ACB có:

AD = AC ( gt)

BD = BC (gt)

 AB là cạnh chung

Nên tam giác ABD = tam giác ACB ( c.c.c)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

100-(-12+10)

5

Lihat jawaban (2)