Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ H

28 tháng 4 2020 08:23

câu hỏi

cho hình Cho hình bình hành ABCD có AB = 14cm , BC = 6 cm và chiều cao AH=4 cm hình như hình vẽ . Hãy tính chu vi và diện tích của hình bình hành ABCD


2

1


Mnhi M

27 tháng 8 2020 04:55

Chu vi ABCD: (14+6)*2=40cm Diện tích ABCD: 14*6=84 (cm2)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mn mik là kaito do mik có 2 đt nên dùng 2 cái lun

0

Lihat jawaban (2)