Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh T

27 tháng 10 2022 06:28

câu hỏi

Cho hình chóp đều SABCD đáy là hình vuông cạnh 2a .Biết diện Tích tam giác SBD bằng √6 a 2 Tính thể tích khối chóp S.ABCD

Cho hình chóp đều SABCD đáy là hình vuông  cạnh 2a .Biết diện Tích tam giác SBD bằng √6a2   

Tính thể tích khối chóp S.ABCD


19

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 06:35

Được xác nhận

<p>Xin chào em Minh T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11, Bài ôn tập</p><p>Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Minh T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11, Bài ôn tập

Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 06:49

Được xác nhận

<p>Xin chào em Minh T,<br>Đây là một bài thuộc Toán 10.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>S<sub>ABCD</sub>=2a.2a=4a<sup>2</sup></p><p>Gọi O là giao điểm 2 đường chéo của đáy ABCD</p><p>=&gt; BD=√(AB<sup>2</sup>+AD<sup>2</sup>)=2a√2</p><p>Vì hình chóp S.ABCD đều nên SO là đường cao.</p><p>Mà S<sub>SBD</sub>=1/2.SO.BD=√6<strong>a<sup>2 &nbsp;</sup></strong></p><p>=&gt;SO=a√3</p><p>Vậy V<sub>S.ABCD</sub>=1/3.S<sub>ABCD</sub>.SO=1/3.4a<sup>2</sup>.a√3=(4√3)/3a<sup>3</sup><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Minh T,
Đây là một bài thuộc Toán 10.
Bài giải chi tiết:

SABCD=2a.2a=4a2

Gọi O là giao điểm 2 đường chéo của đáy ABCD

=> BD=√(AB2+AD2)=2a√2

Vì hình chóp S.ABCD đều nên SO là đường cao.

Mà SSBD=1/2.SO.BD=√6a2  

=>SO=a√3

Vậy VS.ABCD=1/3.SABCD.SO=1/3.4a2.a√3=(4√3)/3a3
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1234567890:9 bằng mấy kiếnROBO

3

Được xác nhận

cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, SA=3a và vuông góc với đáy. Biết rằng AB=a, AD=2a. Gọi M là trung điểm AD. khoảng cách giữa BM và SC. mong giúp em với ạ♡

1

Lihat jawaban (1)