Square root
VBT
Calculator
magnet

Quynh Q

27 tháng 4 2023 13:43

câu hỏi

cho hình chóp tứ giác đều cạnh a , chiều cao hình chóp bằng a/2 . tính góc giữa cạnh bên và mặt đấy

cho hình chóp tứ giác đều cạnh a , chiều cao hình chóp bằng a/2 . tính góc giữa cạnh bên và mặt đấy

 


10

1


VÕ T

28 tháng 4 2023 05:16

<p>Để tính góc giữa cạnh bên và mặt đáy của hình chóp, ta sử dụng định lý Pythagoras. Khi đó, ta có:</p><p>- Đường chéo đáy của hình chóp: D = a√2<br>- Bán kính đường tròn đáy của hình chóp: R = a/√2 = a√2/2</p><p>Giả sử cạnh bên AB của hình chóp tạo với mặt đáy một góc x. Ta sẽ tính giá trị của x.</p><p>Trên hình vẽ, tam giác ABD là tam giác vuông tại D, do đó ta có:</p><p>- AD = b = a/2<br>- BD = AB/2 = D/2 = a√2/4</p><p>Áp dụng định lý Pythagoras, ta có:</p><p>- AD^2 + BD^2 = AB^2<br>- (a/2)^2 + (a√2/4)^2 = AB^2<br>- a^2/4 + a^2/8 = AB^2<br>- AB^2 = 3a^2/8<br>- AB = a√3/2</p><p>Áp dụng định lý cosin cho tam giác vuông ABC, ta có:</p><p>cos(x) = AB/AC<br>cos(x) = (a√3/2)/(a/2)<br>cos(x) = √3/2</p><p>Vậy, góc giữa cạnh bên AB và mặt đáy của hình chóp là x ≈ 30.96°.</p>

Để tính góc giữa cạnh bên và mặt đáy của hình chóp, ta sử dụng định lý Pythagoras. Khi đó, ta có:

- Đường chéo đáy của hình chóp: D = a√2
- Bán kính đường tròn đáy của hình chóp: R = a/√2 = a√2/2

Giả sử cạnh bên AB của hình chóp tạo với mặt đáy một góc x. Ta sẽ tính giá trị của x.

Trên hình vẽ, tam giác ABD là tam giác vuông tại D, do đó ta có:

- AD = b = a/2
- BD = AB/2 = D/2 = a√2/4

Áp dụng định lý Pythagoras, ta có:

- AD^2 + BD^2 = AB^2
- (a/2)^2 + (a√2/4)^2 = AB^2
- a^2/4 + a^2/8 = AB^2
- AB^2 = 3a^2/8
- AB = a√3/2

Áp dụng định lý cosin cho tam giác vuông ABC, ta có:

cos(x) = AB/AC
cos(x) = (a√3/2)/(a/2)
cos(x) = √3/2

Vậy, góc giữa cạnh bên AB và mặt đáy của hình chóp là x ≈ 30.96°.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1-5sinx + 2cos^2x =0

8

Được xác nhận