Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuyết T

09 tháng 5 2022 07:29

câu hỏi

cho hình chóp SABCD với đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh a các cạnh bên của chóp a√3 a) BD vuông góc với SAC b) tìm tiết diện giữa mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc SC và hình chóp SABCD


5

2

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

31 tháng 8 2022 09:22

Được xác nhận

Xin chào em Tuyết T Đây là một bài tập thuộc Chương hình học không gian Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt

H. Viết

University of Pedagogy

10 tháng 5 2022 03:07

a) Vì ABCD là hình vuông nên AC vuông góc với BD. Vì các cạnh bên của hình chóp bằng nhau nên tam giác SBD cân tại S. Mà O là trung điểm của BD nên SO vuông góc với BD. Vì BD vuông góc với SO, BD vuông góc với AC nên BD vuông góc với (SAC) b) Từ A kẻ AH vuông góc với SC cắt SO tại K. Qua K kẻ đường thẳng song song với BD cắt SB, SD lần lượt tại E và F. Vì BD vuông góc với (SAC) nên EF vuông góc với (SAC). Suy ra: EF vuông góc với SC. Mà AH vuông góc với SC và 4 điểm A, E, H, F đồng phẳng (do AH và EF cắt nhau tại K) => SC vuông góc với (AEHF) => Thiết diện của (P) đi qua điểm A và vuông góc với SC và hình chóp S.ABCD là tứ giác AEHF.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1: Cho A=[3;+∞),B=[−2;5),C={x∈R:|x|>1}. Tìm d) C_((R))(A∩B)

5

Được xác nhận