Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngoan B

28 tháng 11 2022 14:58

câu hỏi

cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là một tứ giác lồi và không có cặp canh đối nào song song. Lấy điểm M trên cạnh SC và điểm N trên cạnh SC và điểm N trên cạnh SD. 1) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) với mặt (NBC).


9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

30 tháng 11 2022 11:15

Được xác nhận

Xin chào em Ngoan B, Bài giải chi tiết: Gọi H là giao điểm của AD và BC => H là một điểm chung của (SAD) và (NBC) => NH là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) với mặt (NBC). Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 123, biết số bé bằng 24. tìm số lớn

30

Được xác nhận