Square root
VBT
Calculator
magnet

Đinh T

18 tháng 12 2019 14:00

câu hỏi

cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình thang ,bik AB song song với CD và AB=2CD ,O là giao điểm AC với BD ,gọi MN là trung điểm SB và SD .xác định giao điểm của SC với mp (AMN)


4

1


Nhi N

19 tháng 12 2019 08:01

chọn mp phụ (SAC) chứa SC. ta có A là điểm chung của (SAC) và (AMN). trong (SAC) gọi I là giao điểm của SO và MN. mà SO thuộc mp (SAC) MN thuộc mp (AMN) ==> AI là giao tuyến của (SAC) và (AMN). trong (SAC) gọi k là giao điểm của AI và SC. mà AI thuộc mp (AMN) . vậy k là giao điểm của SC và (AMN)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giới hạn của lim(1/1-x - 3/1-x^3)

0

Lihat jawaban (1)