Square root
VBT
Calculator
magnet

Kim C

15 tháng 11 2019 14:29

câu hỏi

cho hình chóp sabc có đáy là tam giác đều cạnh a và sa vuông góc với abc sa bằng a căn 2 khoảng cách từ a đến mặt phẳng sbc


6

1


Đặng Q

20 tháng 11 2019 12:33

căn 66 phần 11

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm giá trị thực của thăm số m để hàm số y=1/3x^3 - mx^2 +(m^2-4)x+3 đặt cực tại x=3 A. m=1 B. m=-1 C.m=5 D .=-7

3

Lihat jawaban (1)

một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê biết rằng nếu thêm mỗi căn hộ với giá 2 triệu đồng một tháng thì mỗi căn hộ đều có người thuê và cứ tăng thêm giá cho mỗi căn hộ 100000₫ thì sẽ có hai căn hộ bị bỏ trống hỏi muốn có thu nhập cao nhất thì công ty đó phải cho thuê mỗi căn hộ với giá bao nhiêu một tháng.

3

Được xác nhận