Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn Q

30 tháng 12 2020 02:41

câu hỏi

cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O.Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng SC.Gọi I là giao điểm AM và SO.Trong mặt phẳng(SBD) đường thẳng qua điểm I và song song với BD cắt SB và SD lần lượt tại E và F a.Chứng minh rằng MO //( SAD) b.Tìm giao tuyến của 2 mặt phẩn( AEMf) và ( ABCD) c.Tính Ssem/Ssbc


7

1


T. Minh

07 tháng 1 2021 02:47

Em tự dựng hình nhé! a) Theo dữ liệu đề bài thì OM là đường trung bình của SAC, nên OM // SA mà SA chứa trong (SAD), nên OM // (SAD) b) Tìm giao tuyến của (AEMF) và (ABCD) A là điểm chung của 2 mp (AEMF) và (ABCD) Mặt khác EF // BD Nên giao tuyến là đường thẳng d đi qua A và d // BD. c) S_SME = 1/2.SM.SE.sinS và S_SBC = 1/2.SC.SB.sinS. Mặt khác ta có I là trọng tâm của SAC nên SI/SO = 2/3. từ đó ta có SE/SB = SI/SO = 2/3 Lập tỉ số diện tích ta được S_SME/S_SBC = 1/3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trên mặt phẳng toạ độ Oxy,cho tam giác ABC, với A(-1,2),B(-2,3),C(-5,0).Tìm toạ độ chân đường phân giác xuất phát từ đỉnh B của tam giác ABC.

12

Lihat jawaban (1)

cần xếp 7 học sinh nam và 3 học sinh nữ thành một hàng ngang Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho không có học sinh nữ nào đứng cạnh nhau

3

Được xác nhận