Square root
VBT
Calculator
magnet

My V

05 tháng 6 2021 14:25

câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông , AC = a√2 , SA vuông góc với mặt phẳng ( ABCD) , SA= a√3 . Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng ( ABCD) bằng : A. 30° B. 45° C. 60° D. 90°


16

1


Hậu N

23 tháng 6 2021 03:28

c.60°

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong không gian oxyz, điểm đối xứng với điểm A (1;-3;1) qua đường thẳng d: x-2/-1=y-4/2=z+1/3 có toạ độ là

13

Lihat jawaban (1)

Cho số phức z thỏa mãn |z|=căn 5. Tính mô đun cua số phức w=(3+4i)z

8

Được xác nhận