Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ Q

05 tháng 11 2022 14:35

câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình bình hành tâm O. Gọi G là trọng tâm tam giác SAB. a) Giao tuyến của (SGC) và (ABCD)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình bình hành tâm O. Gọi G là trọng tâm tam giác SAB.

a) Giao tuyến của (SGC) và (ABCD)


18

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

06 tháng 11 2022 12:17

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Đỗ Q,&nbsp;<br>đáp án chính xác là MC</p><p><br>Đây là một bài tập thuộc Chương 2 - Hình học: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Gọi M là giao điểm SG và AB</p><p>Xét (SAB):&nbsp;</p><p>SG giao AB tại M</p><p>=&gt; (SGC) giao (ABCD) = MC</p><p><br>Kết luận: đáp án chính xác là MC<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Đỗ Q, 
đáp án chính xác là MC


Đây là một bài tập thuộc Chương 2 - Hình học: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
Bài giải chi tiết:

Gọi M là giao điểm SG và AB

Xét (SAB): 

SG giao AB tại M

=> (SGC) giao (ABCD) = MC


Kết luận: đáp án chính xác là MC
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một số được chia thành 3 phần lần lượt tỉ lệ với 5:4:3 Tìm mỗi phần biết rằng tổng ba phần bằng 240

3

Được xác nhận

cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'(x) = 2x(x-2) (x+3) ^5 số điểm cực trị của hàm số đã cho là

7

Lihat jawaban (1)