Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ Q

27 tháng 11 2022 06:12

câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M,N,P là trung điểm của SB,SD,OC. Tìm thiết diện của hình chóp với (MNP)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M,N,P là trung điểm của SB,SD,OC. Tìm thiết diện của hình chóp với (MNP) 
 


15

2

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

28 tháng 11 2022 12:04

Được xác nhận

Xin chào em Đỗ Q, Bài giải chi tiết: Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt

Lethikimngoc L

27 tháng 11 2022 13:28

<p>câu trả lời đây nhé:&gt;&gt;&nbsp;<br><br>&nbsp;</p>

câu trả lời đây nhé:>> 

 

alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 123, biết số bé bằng 24. tìm số lớn

30

Được xác nhận