Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo N

02 tháng 12 2022 03:19

câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a .Biết SA vuông góc với (ABCD) và SA = a √3 .Thể tích của khối chóp S.ABCD là

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a .Biết SA vuông góc với (ABCD) và SA = a √3 .Thể tích của khối chóp S.ABCD là


10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

02 tháng 12 2022 11:01

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Thảo N,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: &nbsp;√3/3 *a<sup>3</sup><br><br>Đây là một bài tập thuộc <strong>Chương 1 - Hình học: Khối đa diện</strong><br>Bài giải chi tiết:<br>Vsabcd = 1/2 SA* Sabcd = 1/3*a√3*a<sup>2</sup>= √3/3 *a<sup>3</sup><br>Kết luận: đáp án chính xác là &nbsp;√3/3 *a<sup>3</sup><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Thảo N, 
Đáp án cho câu hỏi của em là:  √3/3 *a3

Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Hình học: Khối đa diện
Bài giải chi tiết:
Vsabcd = 1/2 SA* Sabcd = 1/3*a√3*a2= √3/3 *a3
Kết luận: đáp án chính xác là  √3/3 *a3
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài tập 3.4: Tính nhẩm: b) 5. 2022

6

Được xác nhận