Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ Q

30 tháng 11 2022 12:36

câu hỏi

cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, cạnh đáy lớn AB với AB=2CD, AC cắt BD tại O. Gọi G trọng tâm tam giác SBC và M là trung điểm SC. Chứng minh: GO//MD?

cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, cạnh đáy lớn AB với AB=2CD, AC cắt BD tại O. Gọi G trọng tâm tam giác SBC và M là trung điểm SC. Chứng minh: GO//MD?


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

05 tháng 12 2022 11:36

Được xác nhận

Xin chào em Đỗ Q, Bài giải chi tiết: Vì G là trọng tâm ΔSBC mà M là trung điểm SC => BG = 2/3.BM (1) ABCD là hình thang đáy lớn AB => AB//CD, AC cắt BD tại O => BO/DO = AB/CD = 2 => BO/BD = 2/3 (2) Từ (1) & (2) => BO/BD = BG/BM (=2/3) => OG //MD Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A={x∈R∣x^(2)+x−12=0 và 2x^(2)−7x+3=0} ; B={x∈R∣3x^(2)−13x+12=0 hoặc x^(2)−3x=0} Xác định các tập họ̣p sau đây A∩B;A∖B;B∖A;A∪B

4

Được xác nhận