Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

01 tháng 1 2020 03:10

câu hỏi

cho hình chóp S. ABCD có ABCD là hình bình hành tâm O. Tìm giao điểm của (SAD) và (SBC)


3

3

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

28 tháng 8 2022 14:24

Được xác nhận

Xin chào em Nguyễn T Đây là một bài tập thuộc Chương hình học không gian Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
alt

Văn H

02 tháng 1 2020 06:17

sx//AD//Bc

Tran V

06 tháng 1 2020 12:24

Ta có : S thuộc (SAD) giao với (SBC) AD//BC tc hbh AD con của SAD BC con của SBC => ....

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho 🔺ABC, 🔺A’B’C’ có trọng tâm G, G’. CMR: vecto AA’+vectoBB’+vectoCC’=3vectoGG’

2

Lihat jawaban (1)