Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảoo R

22 tháng 12 2020 15:00

câu hỏi

cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B, SA vuông (ABC) biết AB=2a√3,SA=3a.Tính thể tích khối chóp


16

1

Được xác nhận

L. Thị

23 tháng 12 2020 02:00

Được xác nhận

V=1/3(Sday).SA=1/3.1/2.(2acan3)^2.3a=6a^3.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính tích phân từ 10đến 12 của (2x+1/x^2+x-2)dx

0

Lihat jawaban (1)