Square root
VBT
Calculator
magnet

Huyền T

09 tháng 10 2022 02:58

câu hỏi

cho hình chóp S.ABC có ∠ASB = ∠CSB = 60°, ∠ASC = 90°, SA = SB = a, SC = 3a. Tính thể tích khối chóp S.ABC


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

09 tháng 10 2022 03:08

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huyền T,<br>Đây là một bài thuộc Toán 11.<br>Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huyền T,
Đây là một bài thuộc Toán 11.
Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9 mủ x - 4.3mủ x - 45 =0

4

Được xác nhận

Các Dạng Bài Tập Hàm Số Lớp 10 Quan Trọng Trong Chương II : Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai.

18

Lihat jawaban (1)