Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh N

07 tháng 4 2020 06:33

câu hỏi

Cho hình chữ nhật MNPQ có: Chiều dài MN=68 cm chiều rộng NP=22 cm. Trên cạnh PQ lấy điểm K sao cho PK= 46cm Nối K với N. a) Tính diện tích hình chữ nhật MNPQ . b) Tính diện tích hình thang KQMN c) Gọi H là điểm chính giữa cạnh MQ.G là điểm chính giữa cạnh KN. Nối K với H; nối N với H. Tính diện tích tam giác KHG


0

1


Ngọc N

08 tháng 4 2020 02:21

a, Diện tích hình chữ nhật MNPQ là: 68 x 22 = 1496 (cm2) b, ta có PK = 46cm nên QK = PQ - PK = 68 - 46 = 22 (cm) Hình thang KQMN có đáy lớn là MN, đáy nhỏ là QK, chiều cao là MQ = NP = 22cm Diện tích hình thang KQMN là: (68+22) x 22 : 2 = 990 (cm2) c, tam giác KHG có HG = MN, chiều cao chính là chiều rộng hình chữ nhật MNPQ Diện tích tam giác KHG là: 22 x 68 : 2 = 748 (cm2)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hình lập phương là gì?

0

Lihat jawaban (1)