Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ T

25 tháng 10 2022 14:03

câu hỏi

Cho hình bình hành ABCD. Trên đường chéo BD lấy 2 điểm M và N sao cho BM = DN = 1/3 BD a) Chứng minh rằng: tam giác AMB = tam giác CND b) AC cắt BD tại O. Chứng minh tứ giác AMCN là hình bình hành. c) AM cắt BC tại I. Chứng minh: AM = 2MI d) CN cắt AD tại K. Chứng minh: I và K đối xứng với nhau qua O

Cho hình bình hành ABCD. Trên đường chéo BD lấy 2 điểm M và N sao cho BM = DN = 1/3 BD 

a) Chứng minh rằng: tam giác AMB = tam giác CND 

b) AC cắt BD tại O. Chứng minh tứ giác AMCN là hình bình hành. 

c) AM cắt BC tại I. Chứng minh: AM = 2MI 

d) CN cắt AD tại K. Chứng minh: I và K đối xứng với nhau qua O


13

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 14:08

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đỗ T,<br>Đây là một bài thuộc Toán 9.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Học sinh tự vẽ hình.</p><p>a) AB=CD</p><p>Góc ABM=CDN(so le)</p><p>DN=BM(gt)</p><p>=&gt;ABM=CDN</p><p>b)AC∩BD={O}</p><p>=&gt;OA=OC(tc)</p><p>OB=OD(tc)</p><p>MB=ND=&gt;OM=ON</p><p>=&gt;AMCN là hình bh</p><p>c)MN=MB(1/3BD)</p><p>=&gt;MI là đương TB của BNC</p><p>=&gt;MI =1/2NC</p><p>NC=AM(TC HBH)</p><p>=&gt;2MI=AM</p><p>d)IC//AK</p><p>AI//KC</p><p>=&gt;AKCI là hbh</p><p>AC∩IK&nbsp;</p><p>O LÀ TĐ CỦA AC</p><p>=&gt;O LÀ TĐ IK</p><p>=&gt; I và K đối xứng với nhau qua O<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đỗ T,
Đây là một bài thuộc Toán 9.
Bài giải chi tiết:

Học sinh tự vẽ hình.

a) AB=CD

Góc ABM=CDN(so le)

DN=BM(gt)

=>ABM=CDN

b)AC∩BD={O}

=>OA=OC(tc)

OB=OD(tc)

MB=ND=>OM=ON

=>AMCN là hình bh

c)MN=MB(1/3BD)

=>MI là đương TB của BNC

=>MI =1/2NC

NC=AM(TC HBH)

=>2MI=AM

d)IC//AK

AI//KC

=>AKCI là hbh

AC∩IK 

O LÀ TĐ CỦA AC

=>O LÀ TĐ IK

=> I và K đối xứng với nhau qua O
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho góc nhọn xOy trên tia Ox lấy hai điểm A và C Trên tia Oy lấy hai điểm BD sao cho OA = OB OC = OD a) Chứng minh AD = BC b) Gọi E là giao điểm của AD và BC Chứng minh OE là tia phân giác của góc xOy

0

Lihat jawaban (1)