Square root
VBT
Calculator
magnet

Chaien C

21 tháng 11 2022 12:57

câu hỏi

Cho hình bình hành ABCD.Trên các cạnh AD,BC theo thứ tự ta lấy hai điểm H và G sai cho DH=BG và trên các cạnh AB,CD theo thứ tự lấy các điểm E,F sao cho AE=CF.Chứng minh rằngỀGH là hình bình hành

Cho hình bình hành ABCD.Trên các cạnh AD,BC theo thứ tự ta lấy hai điểm H và G sai cho DH=BG và trên các cạnh AB,CD theo thứ tự lấy các điểm E,F sao cho AE=CF.Chứng minh rằngỀGH là hình bình hành


12

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

22 tháng 11 2022 11:16

Được xác nhận

<p>Xin chào em Chaien C,&nbsp;<br><br>Bài giải chi tiết:<br>Hình đính kèm<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Chaien C, 

Bài giải chi tiết:
Hình đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

4,628+4,792

12

Được xác nhận