Square root
VBT
Calculator
magnet

Anh V

30 tháng 12 2021 02:53

câu hỏi

cho hình bình hành ABCD. tổng các ve tơ AB+AC+AD là?


19

1


Nguyễn T

30 tháng 12 2021 03:50

Có: AB+AD=AC (Quy tắc hình bình hành) => AB+AC+AD hay AB+AD+AC=AC+AC=2AC Gửi bạn câu trả lời nhé!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho G với trọng tâm của tam giác ABC hãy chứng minh rằng các vectơ GA cộng vectơ GC cộng vectơ GB bằng vectơ o

7

Được xác nhận