Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

27 tháng 9 2021 14:34

câu hỏi

cho hình bình hành ABCD.Chứng minh a)vecto AB-vecto BC=vecto DB b)Vecto DA-vecto DB= vecto OD-vecto OC


16

1


Nguyễn T

27 tháng 9 2021 14:34

giúp ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

46

Lihat jawaban (2)

Tìm các cặp sổ tự nhiên (a;b) thỏa mãn; a) a⋅b=5.

6

Được xác nhận