Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ T

20 tháng 11 2022 05:50

câu hỏi

Cho hình bình hành ABCD có BC = 2AB và góc BAC = 60 o . Gọi E, F lần lượt là trung điểm của BC và AD. a) C/m tứ giác ECDF là hình thoi b) Tứ giác ABED là hình gì? c) Tính số đo của góc AED

Cho hình bình hành ABCD có BC = 2AB và góc BAC = 60o. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của BC và AD.

a) C/m tứ giác ECDF là hình thoi

b) Tứ giác ABED là hình gì?

c) Tính số đo của góc AED


9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

21 tháng 11 2022 07:55

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đỗ T,&nbsp;<br><br>Đây là một bài tập thuộc bài Hình thoi<br>Bài giải chi tiết:<br>Hình đính kèm<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Đỗ T, 

Đây là một bài tập thuộc bài Hình thoi
Bài giải chi tiết:
Hình đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lí (nếu có thể) b) (1/3−1/5+1/10)/(6/3−6/5+3/5)+5/6

2

Được xác nhận