Square root
VBT
Calculator
magnet

Vidya D

25 tháng 7 2022 04:22

câu hỏi

Cho hỗn hợp silic và than có khối lượng 20,0g tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đặc, đun nóng. Phản ứng giải phóng ra 13,44 lít khí hidro (đktc)Xác định thành phần phần trăm khối lượng của silic trong hỗn hợp ban đầu, biết rằng phản ứng xảy ra với hiệu suất 100%.


3

1

Được xác nhận

K. MT

25 tháng 7 2022 06:56

Được xác nhận

Nguyên tố Ar X = (% X1 * khối lượng nguyên tử X1) + (% X2 * khối lượng nguyên tử X2)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Để làm khô khí CO2 cần dẫn khí này qua:

3

Được xác nhận