Square root
VBT
Calculator
magnet

Căk C

15 tháng 12 2022 13:09

câu hỏi

Cho hổn hợp gồm nhôm và đồng vào 300g dd h2so4 10% Tính khối lượng của mỗi loại kim loại trong hổn hợp biết khối lượng h2 là 30g

Cho hổn hợp gồm nhôm và đồng vào 300g dd h2so4 10%

Tính khối lượng của mỗi loại kim loại trong hổn hợp biết khối lượng h2 là 30g


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

28 tháng 1 2023 11:51

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần kim loại</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có:</p><p>2Al+ 3H2SO4 -&gt; Al2(SO4)3 + 3H2</p><p>&nbsp; 10 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;15</p><p>mAl = 10.27=270g</p><p>Cu không tác dụng với H2SO4 loãng</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần kim loại

Bài giải chi tiết:

Ta có:

2Al+ 3H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3H2

  10                                                      15

mAl = 10.27=270g

Cu không tác dụng với H2SO4 loãng

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 719. Đồng phân của mantozơ là : A. Glucozơ. B. Fructozơ. C. Lactozơ. D. Saccarozơ.

0

Được xác nhận