Square root
VBT
Calculator
magnet

Cao M

31 tháng 10 2022 03:56

câu hỏi

cho hàm số y = x² - 2x + 1 khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trên


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher190

University of Pedagogy

05 tháng 11 2022 13:34

Được xác nhận

y' = 2x-2 = 0 -> x =1 + Tập xác định D = R. + Nghịch biến trên (–∞ ; 1) ; đồng biến trên (1 ; + ∞). Bảng biến thiên: + Đồ thị hàm số là parabol có: Đỉnh A(1 ; –2) Trục đối xứng là đường thẳng x = 1. Giao điểm với Oy tại B(0 ; –1). Điểm đối xứng với B qua đường thẳng x = 1 là C(2 ; –1). Đi qua các điểm (3 ; 2) và (–1 ; 2).

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bằng mấy Vậy

12

Lihat jawaban (1)