Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh M

31 tháng 5 2021 09:38

câu hỏi

Cho hàm số y=x+(2-m). Tìm m biết đồ thị hàm số đi qua điểm A(1;-2)


10

1


Nguyễn Đ

01 tháng 6 2021 12:21

Đồ thị hàm số y=x+(2-m) đi qua điểm A(1;-2) khi và chỉ khi: 1+(2-m)=-2 <=> 3-m=-2 <=> m=5. Vậy m=5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

√3+2√2-√6-4√2

11

Lihat jawaban (2)

3√x+7 -√y-1 =5 5√x+7 -√y-1 =12

7

Được xác nhận