Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương P

Yêu cầu 5 ngày trước

câu hỏi

Cho hàm số y = (m + 5)x+2m–10 a) Với giá trị nào của m thì y là hàm số bậc nhất. b) Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến. c) Tìm m để đồ thị hàm số đi qua điểm A(2; 3). d) Tìm m để đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 9. e) Chứng minh đồ thị hàm số luôn đi qua 1 điểm cố định với mọi m.


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

Đã được trả lời 5 ngày trước

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;Phương&nbsp;P&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;Đây là một bài tập thuộc Chương hàm số</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Phương P     

 Đây là một bài tập thuộc Chương hàm số

Bài giải chi tiết:

Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Phương P

Đã được trả lời 5 ngày trước

Em cảm ơn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

C=((2x)/(2x^(2)−5x+3)−5/(2x−3)):(3+2/(1−x)) b) Tìm GTNN của C với x∈Z

1

Được xác nhận